Årsberetning for LSI Gymnastik 2012/2013
Sæson 2012/2013 har været endnu en travl og dejlig sæson med en masse aktive og engagerede gymnaster, trænere, hjælpetrænere og forældre. Der er blevet dyrket masser af gymnastik og har været mange forskellige sociale arrangementer.
 
Vores opvisning var endnu engang en utrolig dejlig dag, hvor hallerne var fyldte, masser af aktivitet ved vores lotteri og i hallens gode cafeterier med masser af sunde sandwich og snacks til alle, og sidst men ikke mindst masser af gymnastik. Spring, rytme, dans, zumba, sanglege, kolbøtter – men allermest en glæde og oplevelsen af at man er sammen om at bevæge sig og have det sjovt.
 
Igen i denne sæson har vi haft et hyggeligt fastelavnsarrangement på Søagerskolen med en masse udklædte børn og (nogle få udklædte) voksne. Der bliver som altid gået til tønderne og det er nogle hyggelige timer.
Vi havde stor succes med vores tur til Sorø som der var stor tilslutning til selvom den lå i påsken.
Udvalget har allerede lavet en lignende tur i denne sæson, som denne gang kommer til at gå til Stevns efterskole allerede i Januar 2014, og vi håber på  endnu en god weekend fyldt med gymnastik og hyggelige timer.
 
Idet forløbne år har både vores Mini Grand Prix og RSG hold endnu en gang været afsted til Danmarks og Sjællandsmesterskaber, og selvom det ikke blev til medaljer for Mini Grand Prix var de meget tæt på hvilket jo giver blod på tanden. RSG pigerne fik i denne sæson 2 Bronze medaljer og 1 sølv medalje. Minigruppen vandt sølv til SM og Bronze til DM, og Junior Demi vandt Bronze ved SM. 
Vi er rigtig stolte af alle vores piger både gymnaster og vores unge trænere som går på det med krum hals, både alle de mange regler, at skulle øve sig igen og igen. Et konkurrence hold  kræver i høj grad  afstemning af forventninger både gymnaster, trænere og forældre imellem. Vi værdsætter også den store opbakning fra forældregruppen til alle gymnasterne, som er en ligeså stor del af et konkurrencehold.
Vores opvisningshold for henholdsvis Drenge og Piger, Fredagsfræserne,  Jumping Jacks, Power tweens og ”Gymnastik og show +25” har også været aktive ude omkring til forskellige opvisninger og stævner. Vi er glade for at de sådan er med til at sætte LSI Gymnastik på landkortet, og men mest af alt håber og tror vi på at alle har nogle rigtig gode oplevelser, samt får et sammenhold som de kan tage med sig videre i livet.
Vi skal heller ikke glemme alle vores hold for voksne, hvor vi oplever en stor interesse. Vi er utrolig glade for den store tilslutning, og vores oplevelse er også at der opstår et godt sammenhold på vores voksenhold.
 
I Juli 2013 var der jo DGI landsstævne i Esbjerg. Vores 2 trænere Mia og Sofie havde sammen med Stenløse lavet et landsstævne hold, så der var nogle af vores gymnaster som repræsenterede LSI Gymnastik på Landsstævnet med flere flotte rytmeserier.
Det var nogle inspirerende dage i Esbjerg med masser af god gymnastik, og vi er allerede flere som glæder os til om 4 år i Ålborg.
 
Vi vil gerne takke alle vores sponsorer som flere hold igen i den sidste sæson har haft glæde af. Sponsorerne har været med til at sponsorere dragter og træningsdragter. Det er altid en ekstra oplevelse for gymnasterne at komme ud til opvisninger og konkurrencer og have ens tøj på, dette er med til at give en god holdfølelse. I sæsonen 2012/13 havde Mini Grand Prixhold, Powertweens, Fredagsspringerne og Jumping Jacks sponsorer. Vi håber fortsat at der vil være opbakning blandt gymnaster og forældre, samt sponsorer til at gymnastikholdene kan opleve det fremover.
 
 
Vi er glade for at vores forening fortsat har en god økonomi. En stor del af æren for dette er jo vores trofaste kasser Svend-Ove Bahnsen, som har valgt ikke at genopstille efter at have været i vores forening i ca. 10 år. Vi ønsker Svend-Ove alt det bedste og siger et stort TAK for hans indsats og engagement igennem alle årene. 
Vi må også sige farvel til Jette Wagner, som også igennem de sidste 14-15 år har været et trofast og hårdt arbejdende medlem af vores bestyrelse. Foreningen er vokset meget i den tid Jette har været en del af foreningen, og Jette har været med ind over de fleste opgaver,  jeg nævner bare nogle få:  redskaber, sæsonplanlægning, kontrakter, løn, hjælpetrænere og mange mange flere  Et stort TAK til Jette for hendes kæmpe engagement,  arbejdsomhed,  omhu og pligtopfyldende arbejde igennem alle årene, vi ønsker dig alt det bedste fremover.
Vores suppleant Gunnar Rasmussen har desværre også valgt at stoppe. Gunnar har fra dag et han trådte ind i bestyrelsen taget fat i mange opgaver, som deltager i vores meget aktive opvisningsudvalg, nøgle bestyrer og har med fast hånd styret vores fane-indmarch til vores årlige opvisning. Så også et stort TAK til Gunnar for hans aktive og altid engagerede deltagelse ved alle vores bestyrelsesmøder. Gunnar bragte noget nyt til vores møder, at man giver hånd når man mødes og den tradition er vi blevet så glade for – så jeg tror ikke den lige forsvinder, selvom Gunnar ikke kommer til møderne.
 
Den nye sæson er som altid godt i gang og vi ser frem at dele mange gode timer sammen med alle med gymnastikken som centrum.
 
Formand – Barbara Holmgreen Pedersen
 
Medlemsmøde d. 18  September 2013
 
Tilstede : Helle, Jette, Sune, Inge, Gunnar, Hans-Henrik, Svend-Ove, Grethe, Barbara.
 
1.Valg af dirigent
Gunnar
 
Dirigenten startede med at konstatere, at medlemsmødet er lovligt indkaldt
 
2. Formandens beretning
Beretningen fra Formanden er tilføjet som separat dokument.
 
3. Kasseren foreligger årsregnskab til godkendelse
Regnskabet blev udleveret og gennemgået.
 
4.Indkomne forslag.
Intet modtaget
 
5.Valg af bestyrelsen
 
Sidste år udvidede vi bestyrelsen til 8, i år ønsker vi at indskrænke den til 7 personer igen.
 
Svend-Ove, Jette, Jytte, Inge er på valg.
 
Svend-Ove og Jette genopstiller ikke
Jytte og Inge genopstiller
 
Så vi kan have et nyt bestyrelsesmedlem udover Jytte og Inge som genopstiller.
 
Mads Jensen har givet samtykke om at stille op til Bestyrelsen som suppleant, og overtage  kasserer-posten. Mads Jensen har en finansiel uddannelse og har tidligere lavet frivilligt arbejde. Han kunne desværre ikke være til stede i dag, men har tidligere mødtes med Svend-Ove og Sune for at se hvad opgaven som Kasser bestod af.
Mads har givet samtykke til at stille op som suppleant til Sune.
 
Der blev stemt om Mads Jensen skal ind i bestyrelsen under forudsætning af at han samtykker til at stille op som medlem og ikke blot som suppleant.
7 stemmer for at han kommer i bestyrelsen
3 undlod at stemme
Det er hermed besluttet at Mads træder ind som fuldbyrdigt medlem, hvis han samtykker.
Hvis ikke han samtykker indkaldes der til ekstraordinært bestyrelsesmøde.
 
Jytte og Inge er genvalgt.
 
Efterfølgende har Mads Jensen bekræftet at han gerne vil være bestyrelsesmedlem.
 
6. Valg af suppleant
Gunnar er suppleant og genopstiller ikke
 
Lars Furland vil gerne stille op i bestyrelsen som suppleant og blev valgt.   
 
7. Valg af 2 revisorer
Nanna Kortbek og Flemming Hansen genopstiller  som revisorer
for foreningen, og blev valgt
8. Valg af en revisor suppleant
Svend Erik Holm Jensen genopstiller som revisor  suppleant og blev valgt.
 
9. Valg af diverse udvalg
Vi henviser til referat af trænermøde 21. august, 2013, hvor diverse udvalgt blev nedsat
 
 
10. Valg af min. 3 repræsentanter til LSI's Generalforsamling
Formanden + to bestyrelsesmedlemmer deltager. De to bestyrelsesmedlemmer udpeges, når datoen for mødet kendes. Suppleanter til mødet udpeges samtidigt.
 
 
11. Evt.
Grete nævnte at det havde været rigtig god ide med Nytårskur.
 
 
Årsberetning for LSI Gymnastik 2011/2012
Så er endnu en sæson gået, og vi har igen i denne sæson være omkring de 800 medlemmer, hvilket vi er meget stolte af
Vi er samtidig glade for at opleve og høre om alle de fælles oplevelser som de forskellige hold har, lige fra at hygge sig sammen på holdene, til at spise sammen til at være ude til opvisninger og andre arrangementer. 
 
Højdepunktet er som altid vores opvisning, som i år lå i april. Vores erfarne og dygtige opvisningsudvalg sørgede for at alt forløb som det skulle og det blev en dejlig og begivenhedsrig dag for alle - store som små - takket være det veltillagte program og de dygtige gymnaster var hallen fyldt til det sidste hold havde været på gulvet. Vi var glade for i år at vores cafeteria kunne være der og sælge masser af sunde snacks og sandwich, så publikum og gymnaster kunne få mad og drikke i løbet af dagen.  En dejlig og hyggelig fest om aftenen sluttede dagen af på god vis. 
 
Vi havde i år vores Mini Grand Prix piger med til både Sjællandsmesterskaberne i Grand Prix Rytme, samt både DM 1 Runde og 2 Runde. Holdet trænes af Cecilia Buch, Simone H. Pedersen og Kristine. Det var hver gang en god oplevelser for pigerne, og giver blod på tanden at se andre hold.
Samtidig er det også ved sådanne oplevelser at sammenholdet styrkes og forældrenes opbakning mærkes når der kommer artikler i de lokale aviser.
 
Vi havde i år både en RSG Gruppe af sted til SM og DM samt en individuel gymnast. Vi er stolte af at RSG Gruppe fik bronze både ved SM og DM, samt Kristine i individuel fik en Bronze ved SM og en flot 5. plads ved DM. Vi er glade og stolte af at vi i denne sæson har flere piger på RSG holdet.
 
Vi er også stolte af vores opvisningshold, som har bestået af unge i alderen fra 13-21, og trænes af Mia, Sofie og Hans-Henrik. Holdet består af både et drenge spring hold og en pige rytme side. De har igen i år lavet en flot opvisning og været til mange opvisninger fra marts til juli og har gjort os alle stolte. Holdet har repræsenteret foreningen ved utallige stævner, og sluttede igen sæsonen af ved Sankt Hans ved kulturhuset.
 
Jumping Jacks samarbejde i år med vore rytmehold for piger i alderen 12-15 år, og kaldte sig selv Junior Team Smørum. De har også repræsenteret vores forening ude omkring til stævner og opvisninger, og det har været en fornøjelse at se samarbejdet imellem de 2 hold.
En flot og stor tak til de 3 trænere Simon, Søren og Cecilie for at selv tage initiativ til dette samarbejde. Vi er stolte af at andre folk uden for vores forening også har set hvilke store evner I har og vi glæder os til at følge med i de nye ting som I lærer, og er sikker på at vi også vil se resultater af dette på jeres hold til opvisningen.
 
Roskildedagene var igen i år med til at styrke det sociale og fællesskabet, og igen glæder vi os over trænernes store engagement og indsats. Uden dette kunne det ikke lade sig gøre at afholde sådanne arrangementer. 
 
I år fik vi en invitation til at lave opvisning til Historisk forenings 40 års jubilæum i Smørumovre.
Der var 6 hold som stillede op, Opvisningsholdet, Junior Team Smørum, Herreholdet,  Opvisningsholdet 25+ -  Redskabsholdet samt MiniGrandPrix
 
Vores Fastelavnsarrangement blev igen i år afholdt på Søagerskolen og vi havde igen i år et stort antal deltagere.  Med 5 tønder som skulle slås ned og mange udklædte børn, samt glade voksne var det et par rigtig hyggelige timer, og vi ser frem til at gentage succesen i den kommende sæson.
 
Jeg vil også nævne vores gymnastik weekend til Sorø, hvor de har en hal med springbaner, pomfritte grav og alt hvad en gymnast ellers kan ønske sig. Det var en stor succes og fantastisk arrangement for alle de der deltog, og både sjovt og hyggeligt arrangement.  Vi håber at der er mod på at lave et lignende arrangement i den kommende sæson.
 
Der er jo rigtig mange hold i vores forening, og vi er både glade og stolte over det store engagement og glæde vi oplever når vi i bestyrelsen er i kontakt med alle de forskellige trænere, hjælpetrænere, gymnaster og forældre. Det er vores motivation i hverdagen i bestyrelsen.
 
Vi er glade for at vores forening fortsat har en god økonomi. Dette er med til at give muligheder for at vi kan anskaffe og udskifte redskaber og tilbehør.
Der gøres et stort arbejde med at vedligeholde, og sørge for, at alt det vi har anskaffet os kommer så mange så muligt til gode i vores forening. Igen i år skaffede lotteriet ved forårsopvisningen penge til at vi kunne anskaffe os redskaber. Derudover har en forældre Neija Grøn mor til en af vores drenge på springholdet, fået et Sponsorat til tøj på 10.000 kr. til vores Drenge Spring hold.
Vi takker fortsat vores andre sponsorer for fortsat støtte til vores forening.   Alt dette er en vigtig grundpille for vores forening kan fortsætte med at blomstre og vokse år efter år.
 
Den nye sæson er godt i gang, og vi i bestyrelsen, trænere og alle vores nye og gamle hjælpetrænere er rigtig glade for den store opbakning og glæde vi møder rundt omkring i haller og gymnastiksale.
 
 
Vi ser frem til endnu en aktiv sæson!
 
Formand – Barbara Holmgreen Pedersen
 
Referat af medlemsmøde d. 19  September 2012
 
Tilstede :
Grete, Svend, Gunnar, Anette, Hans-Henrik, Helle, Jette, Jytte og Barbara
 
1.Valg af dirigent
 Gunnar
 
Dirigenten startede med at konstatere, at medlemsmødet er lovligt indkaldt
 
2. Formandens beretning
Barbara læste formandens beretning - vedhæftet som separat dokument .
 
 
3. Kasseren foreligger årsregnskab til godkendelse
Vores kasserer er på ferie og derfor ikke tilstede. Regnskabet blev udleveret og godkendt. Budgettet justeres løbende.
 
 
4.Indkomne forslag.
Intet modtaget
 
 
5. Valg af bestyrelsen
Helle, Anette og Barbara er på valg
 
Alle stiller op igen  - herudover stiller Sune Lyng også op til bestyrelsen.
Barbara Pedersen er genvalgt som formand
 
Helle, Anette og Sune blev alle valgt ind. Det betyder, at vi samtidig udvider bestyrelsen til 8 personer.
 
6. Valg af suppleant
Gunnar er suppleant og modtog genvalg. Gunnar genvalgt.
 
7. Valg af 2 revisorer
Nanna Kortbek og Flemming Hansen stiller op igen som revisorer
for foreningen og blev valgt
8. Valg af en revisor suppleant
Svend Erik Holm Jensen grenvalgt som revisor  suppleant.
 
9. Valg af diverse udvalg
Vi henviser til referat af trænermøde 20. august, hvor diverse udvalgt blev nedsat
 
10. Valg af min. 3 repræsentanter til LSI's Generalforsamling
Formanden + to bestyrelsesmedlemmer deltager. De to bestyrelsesmedlemmer udpeges, når datoen for mødet kendes. Suppleanter til mødet udpeges samtidigt.
 
11. Evt.
Grete spørger hvordan det kan være, at holdet tirsdag på Balsmosen ikke kan få tiden fra 19-20.00 tilbage... de har tidligere haft tiden og er nu rykket til 20-21.00 for at give plads til et børnehold. I år er der oprettet et nyt Zumbahold (voksenhold) fra 19.20.00 Tirsdagsmix ønsker at få tiden fra 19-20.00 tilbage

Skabet på Balsmoseskolen er fortsat ikke repareret. Vi må finde en løsning.
 
Hans-Henrik tilkendegav at medlemsmødet skulle afvikles et andet sted til næste år – f.eks. i Ballerup Bowlingcenter.
 
Vi har udfordringer med at få personalet i hallen til at modtage redskaber. Hvad kan vi gøre for at løse det?
Vi oplever problemet når bestemte personer er på arbejde.
 
 
 
 
 
 
LSI Gymnastik | 2765 Smørum | lsigymnastik@gmail.com