Medlemsmøde d. 18  September 2013

Tilstede : Helle, Jette, Sune, Inge, Gunnar, Hans-Henrik, Svend-Ove, Grethe, Barbara.

 

1.Valg af dirigent

Gunnar

Dirigenten startede med at konstatere, at medlemsmødet er lovligt indkaldt

2. Formandens beretning

Beretningen fra Formanden er tilføjet som separat dokument.


3. Kasseren foreligger årsregnskab til godkendelse

Regnskabet blev udleveret og gennemgået.

 

4.Indkomne forslag.

Intet modtaget

 

5.Valg af bestyrelsen

Sidste år udvidede vi bestyrelsen til 8, i år ønsker vi at indskrænke den til 7 personer igen.

Svend-Ove, Jette, Jytte, Inge er på valg.

Svend-Ove og Jette genopstiller ikke

Jytte og Inge genopstiller

 

Mads Jensen har givet samtykke om at stille op til Bestyrelsen som suppleant, og overtage  kasserer-posten. Mads Jensen har en finansiel uddannelse og har tidligere lavet frivilligt arbejde. Han kunne desværre ikke være til stede i dag, men har tidligere mødtes med Svend-Ove og Sune for at se hvad opgaven som Kasser bestod af.

Mads har givet samtykke til at stille op som suppleant til Sune.

 

Der blev stemt om Mads Jensen skal ind i bestyrelsen under forudsætning af at han samtykker til at stille op som medlem og ikke blot som suppleant.

7 stemmer for at han kommer i bestyrelsen

3 undlod at stemme

Det er hermed besluttet at Mads træder ind som fuldbyrdigt medlem, hvis han samtykker.

Hvis ikke han samtykker indkaldes der til ekstraordinært bestyrelsesmøde.

 

Jytte og Inge er genvalgt.

Efterfølgende har Mads Jensen bekræftet at han gerne vil være bestyrelsesmedlem.

 

6. Valg af suppleant

Gunnar er suppleant og genopstiller ikke

 

Lars Furland vil gerne stille op i bestyrelsen som suppleant og blev valgt.   


7. Valg af 2 revisorer

Nanna Kortbek og Flemming Hansen genopstiller  som revisorer

for foreningen, og blev valgt

8. Valg af en revisor suppleant

Svend Erik Holm Jensen genopstiller som revisor  suppleant og blev valgt.

 

9. Valg af diverse udvalg

Vi henviser til referat af trænermøde 21. august, 2013, hvor diverse udvalgt blev nedsat

 

10. Valg af min. 3 repræsentanter til LSI's Generalforsamling

Formanden + to bestyrelsesmedlemmer deltager. De to bestyrelsesmedlemmer udpeges, når datoen for mødet kendes. Suppleanter til mødet udpeges samtidigt.

 

11. Evt.

Grete nævnte at det havde været rigtig god ide med Nytårskur.

 

LSI Gymnastik | 2765 Smørum | lsigymnastik@gmail.com