Ekstraordinært medlemsmøde/generalforsamling onsdag den 10/6 2015
Tilstede var: Anette Bysted, Inge Holm Jensen, Sune Lyng, Gunnar Rasmussen, Evan Klarholt, Emilie Svendsen, Helle Smedegaard, Jytte Seidelin.

Dagsorden:
Valg af ny kasserer
Evt
 
Valg af dirigent:
Gunnar Rasmussen blev valgt
 
Dirigenten indledte mødet med at konstatere, at det ekstra ordinære medlemsmøde/generalforsamling var indkaldt rettidigt.
 
Herefter gik vi over til dagsordenen: valg af ny kasserer.
 
Næstformanden orienterede om, at den nuværende kasserer Mads Jensen ønsker at stoppe som kasserer i forbindelse med regnskabsafslutningen pr. 30.6.2015
I den forbindelse indstillede bestyrelsen, at Evan Klarholt indtræder i bestyrelsen og varetager jobbet som kasserer.
 
Indstillingen blev enstemmigt vedtaget.
Evan Klarholt indtræder derfor i bestyrelsen for LSI Gymnastik pr. 1.7.2015 og varetager kassererjobbet fra samme dato.
 
Herefter fortalte Evan kort lidt om sig selv.
 
Bestyrelsen takkede Mads Jensen for hans indsats som kasserer. Da Mads ikke selv var tilstede blev det aftalt, at den lille ”tak for hjælpen erkendtlighed” overrækkes til ham af Sune Lyng.
 
Bestyrelsen vedtog, at næstformand Jytte Seidelin fungerer som konstitueret formand for LSI Gymnastik, så længe formand Barbara Pedersen er på udlandshold.
 
Herefter afsluttedes mødet og dirigenten takkede for god ro og orden.
 
 
 
 
 

Gymnastik træner labyrintsansen


Giv dit barn en svingtur i hængekøjen, tril ham rundt på gulvet eller sving hende rundt et par gange på kontorstolen. Barnet vil elske det og du vil samtidig helt ubevidst træne dit barns balance og labyrintsans.

Labyrintsansen er en indre sans, der fortæller hjernen om hovedets bevægelser i forhold til kroppen og tyngdekraften. Den stimuleres ved alle slags bevægelser af hovedet i alle retninger. Labyrintsansen trænes ved simple, grundmotoriske øvelser, og den har indflydelse på vores balance, kropsbevidsthed, indlæring og koncentration.

I gymnastik træner vi den grundmotoriske udvikling ved at lave kolbøtter, trille, hoppe, stå på hænder, kravle, klatre, rulle, snurre, rutsje, gynge osv. Ved alle øvelser forfiner børnene deres motorik og leger det ind i kroppen, allerede fra de mindste på Familieholdet til de større børn på Spring-mix og danseholdene. Også voksenholdene træner ubevidst labyrintsansen, når der danses i Line Dance eller hoppes i aerobic.
 
LSI Gymnastik | 2765 Smørum | lsigymnastik@gmail.com