Tilmelding til hold:
Du tilmelder dig vores hold via denne hjemmeside
Når du tilmelder dig et hold modtager du en bekræftende email, der fortæller hvilket hold du er tilmeldt og hvilke data du er tilmeldt med. Herudover indholder mailen også login-oplysninger (for nye brugere), som du kan benytte dig af, hvis du ønsker at tilmelde dig andre hold nu eller i en senere sæson.

Bemærk: Når du tilmelder dit barn er det barnets data (navn, f'ødselsdato mv.) du skal indtaste.

Kontingent:
Kontingent er udregnet på baggrund af det ugentlige antal træningstimer, ekstratræning med videre
Gebyr for deltagelse i mesterskaber, turneringer, opvisninger ud over vores egen forårsopvisning samt ekstra træninger ud over det annoncerede opkræves løbende i sæsonen.


Betaling:
Betaling foregår ved tilmelding via hjemmesiden.
Har du ikke mulighed for at betale med dankort ved tilmelding kan du efter aftale med en i bestyrelsen overføre kontingentet til vores konto:
Reg. nr. 0320 konto nummer: 6266 495 453. Oplyst venligst holdnummer og navn i tekstfeltet.
Alternativt kan du betale via MobilePay 52901 - husk samtidig at sende en mail til os, hvor du beskriver hvad indbetalingen dækker. (holdnavn, navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og mailadresse)Lukning af hold:
Hvis et hold bliver lukket af bestyrelsen, for eksempel på grund af for få tilmeldte, og der har været 1 til 2 træningsgange, får gymnasterne refunderet kontingentet på nær kr. 20,00, som er kontingent til LSI Hovedforening.
Hvis et hold ikke når at starte op, refunderes det fulde beløb.

 
Gymnast ønsker at stoppe:
Ved udmeldelse inden 3. undervisningsgang fra tilmeldingstidspunktet tilbagebetales kontingent fratrukket kr. 100,00 til dækning af administrationsomkostninger. Ved udmeldelse senere i sæsonen tilbagebetales kontingentet ikke med mindre særlige forhold gør sig gældende. Al udmeldelse skal ske skriftligt til lsigymnastik.dk

 
Nedsat kontingent ved aflysning af træning:
Der gives ikke nedsat kontingent eller refusion, fordi træningen aflyses et par gange. Træner kan tilbyde ”erstatningstræning” på et andet tidspunkt. 


Nedlæggelse af hold:
Holdene oprettes kun, hvis der er gymnaster nok til det. For de hold der ikke kan oprettes, vil gymnasterne blive kontaktet af træner/bestyrelsen og vil så vidt muligt få tilbudt optagelser på et andet hold. Vær opmærksom på, at vi "trækker" nedlæggelse af hold så lang tid som muligt.


Udelukkelse fra træning:
En træner kan til enhver tid udelukke en gymnast for usportslig optræden. Udelukkelse vil også ske ved manglende kontingent betalinger

 
LSI Gymnastik | 2765 Smørum | lsigymnastik@gmail.com